I den unga Hilmas fotspår

Hilma Persson, gift Lundin, sedermera tog hon sin mans släktnamn Bonnevier. Hilma Bonnevier var min fru Linnéas mormor.

Hilma föddes den 21 oktober 1893 på Snattarps gård, Östra Sönnarslövs socken, söder om Kristianstad. Fadern Per Olsson hade varit dragon i det militära och arbetade som gårdskarl. Familjen bestod då förutom fadern Per och mor Göthilda, som var åtta år äldre än maken, av Hildas två äldre systrar: Emelie Elisabeth och Astrida Augusta. Per var 26 år då Hilma föddes och mor Göthilda var 33 år. I Snattarp föddes också brodern Frithiof.

Området kring Östra Sönnarslöv

Under Hilmas första år flyttade familjen runt i olika gårdar i trakten där fadern fick arbete. Från Snattarps gård kom de till den stora herrgården Borrestad år 1895. Ekonomibyggnaderna i gråsten och det gamla bränneriet finns kvar och härrör från 1880-talet. Borrestad brukar betraktas som Skånes sist byggda slott. Tillfartsvägarna kantas av ståtliga alléer.

Per Olsson med familj stannade endast ett år på Borrestad och kom till gården Skogsma strax intill. Där stannade familjen i tre år och familjen utökades med dottern Hedda Maria som tyvärr endast fick leva tre månader. 1897 föddes sonen Hjalmar Emanuel.

Borrestads gods
Skogsma
Lyngby gård, bränneriet

År 1899 flyttade man till Lyngby gård, strax vid Everöd. Det är endast en knapp mil västerut. Fadern Per hade arbete som ”husman”. Nu var Hilma sex år gammal och fick troligen börja skolan i Everöd. Här föddes yngsta dottern Rut Edit Maria år 1901. Hilma hade nu fem syskon, tre systrar och två bröder.

Lyngby gård bildades troligen genom sammanslagning av flera mindre gårdar under början av 1800-talet. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes 1880. Till anläggningen hör även inspektörsbostad, ekonomibyggnader, arbetarbostäder och ett eget bränneri. I övrigt dominerar villor och gatehus från sent 1800-tal, främst i tegel.

Under tiden familjen bodde i Lyngby byggdes en ny stationsbyggnad i Gärds Lyngby, det fanns redan en i Everöd.

1903 – 1907 byggdes två skolor i Lyngby men Hilma och hennes syskon hann inte börja där eftersom familjen flyttade igen år 1902. Då var Hilma nio år och familjen med de fem barnen kom till Göinge, till ett torp i byn Vankiva norr om Hässleholm.

När Hilma var 15 år gammal 1908 flyttade familjen in till Hässleholm, närmare bestämt till området som heter Läreda och ingick i Stoby församling.

Hässleholm var en helt ny ort som byggdes upp kring järnvägsstationen och utvecklades snabbt som järnvägsknut. Hässleholm (fram till 1906 stavat Hessleholm) var ett samhälle i både Stoby och Vankiva socken som efter kommunreformen 1862 låg i båda dessa landskommuner. 1901 och bildades Hässleholms köping, vilken 1914 ombildades till Hässleholms stad. I kyrkligt hänseende hör den centrala delen av orten till Hässleholms församling sedan 1910, Stoby och Vankiva församlingar dessförinnan.

19 år gammal kom Hilma till en gård i Gryt där hon arbetade som piga under ett år.

Hilma gifte sig 1918 med Ernest Lundin. Då var hon 26 år gammal och Ernest fyra år äldre. Ernest kom från Stockholm och hade prövat många olika yrken. Han hade vid den tiden bland annat varit dräng, ladugårdskarl, mejerist och plåtslagare och bott på många platser i Sörmland, Östergötland och Skåne. Ernest mor Matilda Charlotta hette Bonnevier som ogift, ett namn som Hilma, Ernest och flera av deras barn tog som efternamn senare.

Hilma hade sina rötter i Göinge dit hon återkom senare i livet.