Innabäck-Janne och Amalia

Johannes Drugge, eller Innabäck-Janne som han kom att kallas, blev 82 år så när som på en vecka. Han var far till 11 barn med två hustrur. Ett av barnen, det tredje i ordningen, var min farfar Johan Fredrik Drugge. När man tar del av dokumentationen i kyrkböckerna framkommer att Janne nog levde ett strävsamt liv med mycket umbäranden men säkert också många glädjeämnen.

Det visar sig att familjerna hade nära samhörighet med varandra, ett nödvändigt beroende eftersom det saknades sociala skyddsnät så som vi har det idag. När döttrar och söner var gamla nog att försörja sig kom de till andra släktingars gårdar som drängar och pigor. När en familj drabbades av en kris kunde man komma till varandra för att få stöd och för att klara sitt uppehälle. Dessa situationer kan spåras i kyrkböckerna där det framkommer hur man flyttat till en släktings familj för att sedan efter en period återkomma hem igen.

Torpet i Innanbäcken, eller gården kanske man ska kalla det, ligger vid Långselberg i Råneå socken och är numera en liten husgrund beväxt med björkar och ett helt öppet gårdstun.

Innanbäcken, Fiskelträsk
Husgrunden är överväxt av björkar
Kvarnen i Innabäcken

I en intervju med sonen Johan Fredrik (min farfar) sägs att hans far ”var en sådan där person som var särskilt uppfinningsrik och händig”. Innabäck-Janne tillverkade bl a möbler.

Uppväxt

Båda Johannes föräldrar kom från Nederkalix, far Johan Magnus Drugge och mor Katarina Helena Karlsdotter. Johan Magnus Drugge flyttade till Hovlös i Råneå socken när han var 17 år. Vid 26 års ålder gifte han sig med den tre år yngre Katarina. Katarina blev gravid och de gifte sig bara ett par veckor innan Johannes föddes i december 1847. Då hade Johan Magnus skaffat mark på ön Storholm i Hovlössjön och kallar sig Nybyggare. Det finns upprepade noteringar vid den tiden att han är ”fattig”. Än idag bor ättlingar till Johan Magnus Drugge på den vackra Storholmen i Hovlössjön.

Efter Johannes kom ytterligare 9 syskon, alla med ett eller två års mellanrum. Johannes var alltså äldst av 10 barn till Johan Magnus och Katarina Helena, varav  de båda yngsta syskonen dog som små. Johannes hade tre bröder, Lars Gustaf, Magnus och Karl Petter samt fyra systrar, Maja, Kajsa, Katarina och Kristina. Alla levde till vuxen ålder.

När Johannes var 15 år föddes hans syskon, tvillingarna Kristina och Anna Lovisa, men Anna Lovisa dog efter bara 28 dagar. Likaså den allra yngsta systern Gustava dog när hon var två och ett halvt år av en halssjukdom. Vid den tiden var familjens yngsta dottern Kristina 3 år och Johannes var den äldste, 22 år gammal. Dessa situationer måste ha påverkat hela familjen djupt.

Egen familj

Det förefaller som att familjen haft nära kontakt med släktingarna i Nederkalix eftersom båda föräldrarna kom därifrån. När Johannes var 27 flyttade tillbaka han till Ytterbyn i Nederkalix socken år 1874 där han gifte sig med Maria Törnqvist från Överkalix den 1 december samma år. I Ytterbyn fick de döttrarna Maria Lovisa (samma namn som modern) och Hilda. Johannes kallas där för ”arbetare”. Där bodde de i tre år och flyttade sen till byn Töre som också ligger i Nederkalix socken.

1878 var Maria gravid igen och den 11 januari 1879 föddes Johan Fredrik. Det står i Råneå födelsebok att hemvisten är Töre, men födelseorten är Storholm, Råneå socken. Uppenbarligen befann sig Maria hos svärfaderns familj i Storholm när Johan Fredrik föddes. Det dröjde ett och ett halv år, till oktober 1880, då hela familjen flyttade från Töre till Långselberg i Råneå socken.

Johannes var bonde eller hemmansägare i Fiskelträsk, eller Innanbäcken, vid Långselberg i omkring 20 år. Det är lite förvirrande med de olika namnen på gårdarna och byarna vilket troligen fick prästen i Råneå att förtydliga sig i husförhörslängden.

Ur Råneå husförhörslängd

Paret Maria och Johannes fick ytterligare fem barn. Sammantaget fyra döttrar och fyra söner. Brodern Karl Petter Drugge, Kalle, bodde granne med Johannes och hans familj i Fiskelträsk, Långselberg.

På bilden har bröderna ställt upp för fotografering. Det är Karl Petter, Kalle, till vänster och Johannes, Janne, till höger.

De äldre barnen flyttar och Johannes blir änkeman

När näst äldsta dottern Hilda Josefina var 17 år var hon piga hos sin farbror Magnus Drugge i Storholm. Hon stannade där i två år och flyttade hem igen 1895. När Hilda var 22 år gifte hon sig med Johan Magnus Renström från Kråkhed. De fick 9 barn.

Äldsta dottern Maria Lovisa hade flyttat hemifrån 1895 och tjänade som piga hos bonden Nils Henrik Johansson i Lappsel. Efter två år där kom hon till Strandforssel där hon arbetade som piga hos släktingar. Maria Lovisa gifte sig 1899 med arbetaren Andreas Andersson från Storholm. De fick sonen Robert Adrian 1901. Endast fyra månader efter sonens födelse dog Maria Lovisa i lungsot. Maken Andreas gifte om sig två år senare och fick ytterligare fyra barn i det nya äktenskapet.

I maj 1896 dog mor Maria, 44 år gammal. Johannes blev alltså änkeman vid 49 års ålder med sex av barnen boende hemma. Yngsta sonen Herman var då ett år. Ett år senare drabbades familjen av ytterligare sorg när lille Herman dog.

1899 flyttade Johan Fredrik till byn Kråkhed och arbetade som dräng hos systern Hilda och svågern Johan Renström. Kring sekelskiftet hade Johannes de fyra yngsta barnen hemma på gården, Alexander, Lars Henrik, Anna och Erika.

Johannes gifter sig med Amalia

År 1905, när Johannes var 57 år gammal, gifte han om sig med den 35 år yngre Amalia Larsson som då var 23 år gammal. I vigselboken står ”Johannes Drugge, kronotorpare i Fiskelträsk, änkling, och Amalia Larsson, piga i Fiskelträsk”.

Amalia kom två år tidigare från Nederkalix tillsammans med sin yngre syster Eugenia till hushållet i Innanbäcken. Systern Eugenia stannade på gården i tre år. Amalia hade dottern Nanny Josefina som hon fått utom äktenskapet år 1902 i Nederkalix. I Innanbäcken blev hon med barn 1904 och fick dottern Frida som dog tre dagar efter födelsen. När Amalia och Johannes gift sig år 1905 fick de dottern Elin som tyvärr också dog tre dagar efter födelsen. Därefter kom sönerna Ragnar år 1907 och Ernst Arvid 1910.

Amalia Drugge, född Larsson

Amalia Larsson föddes 1882 i Västannäs, Nederkalix socken, där hon växte upp i en bondfamilj med fem systrar och tre bröder. Byn ligger några kilometer norr om Morjärv strax vid Kalixälven. Amalia fick dottern Nanny Josefina utom äktenskapet 1902 när hon var 20 år. Året efter flyttade hon drygt 50 km västerut med dottern till Fiskelträsk, Innanbäcken, och arbetade som piga på Johannes Drugges gård. Amalia fick två döttrar till som dog strax efter födelsen, år 1904 och 1905. 1905 gifte hon sig med Johannes och dottern Nanny Josefina fick namnet Drugge. Johannes och Amalias söner Ragnar och Ernst Arvid levde till hög ålder.

Tre år efter Johannes död 1929 flyttade Amalia med sina båda söner från Innanbäcken till Aborrtjärnlandet i Gunnarsbyns församling. Där hade Svea Granström (född Drugge) bott med sin familj. Svea var dotter till Johannes bror Karl Drugge och jämnårig med Amalia Drugge. Amalia flyttade dit med de båda vuxna sönerna ett par år efter att Svea med familj flyttat därifrån. Det förefaller som att Amalia och sönerna övertog gården i Aborrtjärnlandet från sina släktingar.

Amalia dog 1964. Hon blev 82 år och gifte aldrig om sig. (Amalia var alltså 35 år yngre än Johannes och levde 35 år efter hans död.)

I närheten av Innanbäcken finns en liten tjärn som kallas Amaliatjärn. Det berättas att där satt ofta Amalia Drugge i en eka och fiskade. Tjärnen är uppkallad efter henne.

Amaliatjärn

Amalias dotter Nanny Josefina Drugge (född Larsson)

När Amalias dotter Nanny var 18 år träffade hon den fem år äldre samen Frans Oskar Öman i Hattspolen, Hatträsk (fem km väster om Innabäcken). Han hade varit i Nordamerika och de förlovade sig i december 1920. De hann dock inte gifta sig eftersom Nanny insjuknade och dog 19 år gammal i juni 1921. Dödsorsaken var bleksot, blodbrist. Det förefaller som att Frans Oskar sedan kom till Innanbäcken efter Nannys död.